Prilagojeni paket

Zunanja pravna pisarna za poslovanje doma in v tujini.

Paket za napredne spletne trgovine, spletne tržnice in druge večje spletne prodajalce blaga in storitev, ki potrebujejo prilagojeno naslavljanje svojih specifičnih tveganj.

Poleg dokumentov in analize je mogoče pri tem paketu izbrati tudi izdelavo dokumentov za pasivno prodajo znotraj EU (v ang. jeziku) in aktivno prodajo na HR in DE trgu, pri čemer v teh primerih pri pripravi sodelujejo lokalni pravni strokovnjaki.

Več o vsebini paketa

Vse iz paketa osnovni

Izdelava vseh obveznih dokumentov iz Osnovnega paketa, izvedba poglobljene analize in pametna implementacija predlogov ter izdelava vseh obveznih dokumentov za pasivno prodajo znotraj EU in aktivno prodajo znotraj HR in DE.

Dodatne storitve

Celovito naslovijanje tveganj na ravni varovanja intelektualne lastnine, licenčnih in distribucijskih pogodb, izvedbe obsežnih oglaševalskih kampanj ter specifičnih lokalnih ter produktnih omejitev.

Prenos znanja

Redno sodelovanje z naročnikom ter prenos znanja na ključne deležnike interne ekipe naročnika (npr. “customer support” in “refund” oddelek, marketing oddelek, ipd.).

Prilagojeni paket

Kaj dobiš vprilagojenem paketu:

Dostop do poglobljenega spletnega vprašalnika za preverjanje splošne skladnosti in pripravo dokumentov

Reševanje vprašalnika omogoča razkritje področij, kjer podjetje/spletno mesto še ni skladno z različnimi predpisi ter nudi izhodišče za pripravo dokumentov:

 • NStatusnopravne zahteve in zahteve glede dejavnosti
 • NOsnovne zahteve glede spletne trgovine/tržnice/B2C storitve
 • NIzpolnjevanje pogojev na področju davkov in izdajanja računov
 • NIzpolnjevanje pogojev na področju uvoza in CE certifikata
 • NIzpolnjevanje pogojev na področju embalaže in e-odpadkov
 • NSpoštovanje tuje intelektualne lastnine
 • NSpoštovanje obveznosti iz distribucijskih pogodb
 • NIzpolnjevanje zahtev glede prepovedi "GEO-BLOCKING-a"
 • NIzpolnjevanje zahtev glede prenosa osebnih podatkov
 • NIzpolnjevanje zahtev na področju naprednega oglaševanja
 • NPasivno oz. aktivno prodajanje storitev in blaga v tujini

Priprava dokumentov upošteva prejete odgovore (Osnovni paket) oz. neposredni pregled spletnega mesta (Napredni in Premium paket).

Vsebovano v: Osnovnem paketu, Naprednem paketu in Prilagojenem paketu.

Vsi obvezni dokumenti za B2C poslovanje preko spleta, ki jih pripravi pravni strokovnjak

Z objavo dokumentov se izpolnijo zahteve številnih predpisov, ki urejajo spletno prodajo (npr. varstvo potrošnikov, GDPR ipd.) in zaščitijo avtorske vsebine (npr. prepoved “scrape-anja” podatkov) ter izključi odgovornost za splošno uporabo spletnega mesta:

 • NSplošni pogoji poslovanja
 • NObrazec za odstop od pogodbe
 • NObvestilo o obdelavi osebnih podatkov ("politika zasebnosti")
 • NPopis aktivnih piškotkov
 • NBesedilo za podstran o piškotkih
 • NObvestilo o nalaganju piškotkov
 • NOsnutek pogodbe o obdelavi osebnih podatkov
 • NObvestilo o zaščiti avtorskih vsebin
 • NObvestilo o izključitvi odgovornosti

Dokumenti so posodobljeni glede na stanje zahtev, ki veljajo na dan nakupa (Osnovni paket) oz. se redno posodabljajo tudi po nakupu (Napredni in Premium paket).

Vsebovano v: Osnovnem paketu, Naprednem paketu in Prilagojenem paketu.

Priprava analize in predlogov za pametno naslavljanje tveganj ter predstavitev dokumentov

Poglobljena analiza celotnega spletnega mesta in povezanih procesov ter izdelava predlogov za pametno naslavljanje tveganj in kršitev pri:

 • NNalaganju piškotkov in uporabi drugih sledilnih metod
 • NImplementaciji "GEO BLOCKING" zahtev
 • NPrikazovanju izdelkov in opisov
 • NPrikazovanju cen, znižanj in posebnih akcij
 • NNakupnem procesu, potrditvenem sporočilu in računu
 • NOdstopnih, garancijskih in drugih potrošniških pravicah
 • NImplementaciji vnosnih polj in obvestil
 • NOglaševalskih aktivnostih in rabi osebnih podatkov
 • NPosredovanju osebnih podatkov tretjim osebam
 • NEmbalaži in drugih področnih zahtevah

Temeljne zahteve v povezavi s pripravljenimi dokumenti in izsledki ter predlogi iz analize so predstavljeni na online sestanku.

 Vsebovano v: Naprednem paketu in Prilagojenem paketu.

Pomoč v primeru inšpekcijskega nadzora / potrošniškega spora in posodabljanje dokumentov z novimi zakonskimi ter inšpekcijskimi zahtevami

Trajna pravna podpora v primeru obiska tržnega ali informacijskega inšpektorja (npr. pisanje odziva v postopku inšpekcijskega nadzora) oziroma nastanka potrošniškega spora (npr. presoja upravičenosti zahtevka za vračilo kupnine).

Redno posodabljanje dokumentacije v primeru sprememb obstoječih predpisov, sprejetja novih predpisov oziroma nastanka nove inšpekcijske prakse.

 Nudenje pravne podpore številnim spletnim trgovcem nam posledično omogoča, da nove zahteve hitro zaznamo ter implementiramo znotraj celotne mreže naših naročnikov.

S hitrim upoštevanjem zadnjega stanja zahtev se  verjetnost za nastanek kršitve (oz. izrek globe) dodatno zmanjša, morebitni inšpekcijski pregledi pa trajajo bistveno manj časa.

Vsebovano v: Naprednem paketu in Prilagojenem paketu.

Izdelava obveznih dokumentov za pasivno B2C spletno prodajo v EU oz. aktivno B2C spletno prodajo v HR.

 • NIzdelava obveznih dokumentov za pasivno (netargetirano) B2C spletno prodajo širom EU v angleškem jeziku.
 • NIzdelava obveznih dokumentov za aktivno (targetirano) prodajo potrošnikom na Hrvaškem s strani Hrvaškega pravnega strokovnjaka.
 • NDokumenti upoštevajo zahteva Hrvaških predpisov in inšpekcijskih služb.
 • NMožnost predhodnih oziroma naknadnih spletnih sestankov s področnim pravnim strokovnjakom.
 Vsebovano v: Prilagojenem paketu.

Zaščita intelektualne lastnine in svetovanje glede tveganj na področju licenčnih in distribucijskih pogodb

 • NPregled intelektualne lastnine v lasti naročnika oz. intelektualne lastnine partnerjev družbe s strani pravnega strokovnjaka.
 • NPomoč pri zaščiti avtorskih stvaritev.
 • NSvetovanje in pomoč pri registraciji EU znamke oz. modela.
 • NSvetovanje in pomoč pri naslavlljanju tveganj v povezavi z licenčnimi pogodbami.
 • NSvetovanje in pomoč pri naslavljanju tveganj v povezavi z distribucijskimi pogodbami (npr. selektivna prodaja, "geo-fencing").
 • NPomoč in svetovanje v primeru uvoznih/izvoznih omejitev v povezavi z intelektualno lastnino (npr. "first sale rule").

Vsebovano v: Prilagojenem paketu.

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

Izvedba delavnic s prikazom tipičnih primerov napak in najbolj pogostih kršitev na področju varstva potrošnikov in varstva osebnih podatkov, ki temeljijo na dejanskih primerih in aktivnem sodelovanju udeležencev.

Prilagoditev vsebine delavnic glede na ključne deležnike interne ekipe naročnika in prilagoditev vsebin, npr.:

 • NNovosti in spremembe novega Zakona o varstvu potrošnikov -1
 • NVračila izdelkov in poznavanje pravic potrošnikov
 • NVarstvo osebnih podatkov in napredne oglaševalske metode
 • NDistribucija in veljavne omejitve po Uredbi (EU) 2018/302 o prepovedi geografskega blokiranja
 Vsebovano v: Prilagojenem paketu.

dokumenti v paketu

Primeri dokumentov v prilagojenem paketu:

Prednosti napredne implementacije

Kaj dobiš

Odpornost na prijave s strani konkurence.

S skladnim spletnim mestom in poslovanjem se drastično zmanjša čas, ki bi se sicer izgubil ob obisku inšpekcije.

Zakonito pošiljanje oglaševalskih sporočil obstoječim strankam brez soglasja.

Tovrstno tržno komunikacijo slovenska in še nekaj tujih zakonodaj izrecno dopušča.

Zakonito pošiljanje oglaševalskih SMS sporočil.

SMS sporočila imajo skoraj 94% odstotno stopnjo odpiranja, nezakonito pošiljanje pa s seboj nosi tudi najvišje globe.

Možnost vodenja zakonite "black-liste" strank, ki zlorabljajo pravico do vračila.

Podjetje ima zakonito pravico, da z določenimi strankami ne posluje, saj predstavljajo resno tveganje za zlorabo pravic.

Enostavna implementacija

Izberi paket, odgovori na vprašanja, naloži dokumente in predlagane popravke terodmisli vse bodoče spremembe predpisov in obiske inšpekcije:

1

Izberi paket

Izberi paket, ki najbolje naslavlja tvojo trenutno situacijo.

2

Izpolni vprašalnik

Izpolni spletni vprašalnik in počakaj na pregled spletnega mesta.

3

Naloži dokumente

Naloži prejete dokumente in implementiraj prejeta priporočila.

4

Posodobitve in pomoč

Prejemaj redne posodobitve in pomoč v primeru obiska inšpekcije oz. potrošniškega spora.

CENIK PAKETOV

⭐️

Osnovni

Vse na enem mestu, brez iskanja in ugibanja.

- Vsi zakonsko obvezni dokumenti za spletno prodajo.

- Dostop do poglobljenega priročnika o zahtevah in najpogostejših kršitvah pri spletni prodaji.

- Posodobljenost dokumentov glede na stanje zakonodaje, ki velja na dan nakupa.

250 EUR + DDV

197 EUR + DDV

Več o paketu

⭐️ ⭐️

Napredni

Napredna implementacija skladnosti brez "streljanja v koleno".

- Vsi zakonsko obvezni dokumenti in dostop do priročnika iz osnovnega paketa.

- Analiza celotne spletne trgovine in izdelava predlogov za pametno naslavljanje zaznanih tveganj in kršitev.

- Pomoč v primeru obiska inšpekcije/potrošniškega spora in prejemanje posodobitve.

360 EUR + DDV

287 EUR + DDV

Več o paketu

⭐️ ⭐️ ⭐️

Prilagojeni

“Po meri” prilagojena pravna pomoč za poslovanje doma in v tujini.

- Vse iz naprednega paketa ter možnost izdelave dokumentov za HR in EU trg.

- Celovito naslovijanje tveganj na ravni varovanja intelektualne lastnine, licenčnih in distribucijskih pogodb, ipd.

- Redno sodelovanje z naročnikom ter prenos znanja na ključne deležnike interne ekipe naročnika.

~2.000 EUR + DDV

Več o paketu