Nagradne igre – 1. del: Zakonske in druge zahteve

by | Jun 18, 2021 | GDPR in oglaševanje

Kdo ne mara dobre nagradne igre? Ko prijatelje v oglaševalskih vodah vprašam, kaj v Sloveniji že od nekdaj dobro “deluje”, beseda pogosto nanese na nagradne igre. 

Poleg jasnih informacij glede uporabe osebnih podatkov ter možnosti, da posameznik posreduje svoje podatke samo za to, da sodeluje v nagradni igri in prejme nagrado, potrebuje vsaka nagradna igra tudi povezavo na pravila. 

V nadaljevanju sledi opis zakonskih in drugih zahtev, ki urejajo izvedbo nagradnih iger.

Kaj je nagradna igra?

Obligacijski zakonik nagradno igro opiše kot  “z javnim razpisom dano obljubo nagrade tistemu, ki opravi določeno dejanje, doseže kakšen uspeh ali se znajde v določenem položaju”. Isti zakon še dodaja, da izpolnitev tovrstne obljube veže tistega, ki jo je dal.

Kadar javno (npr. z objavo na spletni trgovini, na Facebook-u, preko elektronskega sporočila, ipd.) obljubimo podelitev neke nagrade ali ugodnosti (npr. popust, brezplačna izvedba storitve ipd.) ob izpolnitvi določenih pogojev, izvajamo nagradno igro.

Nagradne igre pa same po sebi še ne predstavljajo klasičnih “iger na srečo” (npr. loterij), ki terjajo pridobljeno koncesijo od države, pa čeprav lahko izbor nagrajencev temelji na naključju (npr. žrebanju). Posledično posebna dovoljenja za izvedbo običajnih nagradnih iger niso potrebna. 

S čim lahko pogojujem udeležbo v nagradni igri in na kaj moram paziti? 

Udeležba v nagradni igri se lahko pogojuje z različnimi dejanji (npr. komentiranje in deljenje Facebook objave, posredovanje slike izdelka, slike računa, ipd.) in izpolnjevanjem pogojev, ki se nanašajo na posameznika (npr. polnoletna oseba, državljan Republike Slovenije, ipd.).

Vsekakor pa trgovcem odsvetujem, da nagradno igro izpeljejo na način, ki bi bil podoben loteriji ali drugi obliki “srečelova”. V kolikor je pogoj za udeležbo v nagradni igri nakup srečke ali druga oblika vplačila (z izjemo npr. nakup izdelka), lahko inšpektor tak pogoj smatra kot agresivno oziroma nepošteno poslovno prakso v razmerju do potrošnika.

Facebook prav tako izrecno prepoveduje določene oblike objave in deljenja nagradne igre, kot je zapisano v nadaljevanju.

Katera pravila urejajo izvedbo nagradne igre?

Poleg veljavne zakonodaje (npr. Obligacijskega zakonika, Zakon o dohodnini, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ipd.) pa nagradno igro urejajo tudi pravila, ki veljajo za posamezno družbeno platformo oziroma spletišče, na katerem nagradno igro objavimo (npr. Facebook, Instagram, Twitter, ipd.). 

Pravila za objavo nagradnih iger na Facebook-u

vir: Facebook Inc.

Ker se večina nagradnih iger izvaja na Facebook-u, sem na tem mestu zbral opis glavnih zahtev, ki jih Facebook predpisuje glede objavljanja nagradnih iger.

Vsaka objava nagradne igre na Facebook-u mora vsebovati povezavo na pravila nagradne igre, kjer je potrebno določiti pogoje za pridobitev nagrade. Nagradna igra in njen organizator morata prav tako upoštevati vse zahteve nacionalne zakonodaje (npr. registrirano podjetje, odvajanje davka, ipd.).

V pravila nagradne igre morate obvezno vključiti stavek, s katerim izključite povezanost in odgovornost družbe Facebook, npr.: 

Nagradna igra ni v ničemer povezana z družbo Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA, torej ponudnico socialnega omrežja Facebook, na katerem se nagradna igra vrši, pač pa jo družba izvaja sama za lastne promocijske namene. Z udeležbo v nagradni igri se izrecno strinjate s tem, da v razmerju do nadpisane družbe Facebook Inc. ne boste pridobili oziroma uveljavljali kakršnihkoli zahtevkov v povezavi s to nagradno igro.”

Facebook prav tako izrecno prepoveduje, da kot pogoj za udeležbo v nagradni igri (oz. kot način s katerim si posameznik izboljša možnosti za prejem nagrade) zahtevate:

 • deljenje nagradne igre na časovnici udeleženca,
 • deljenje nagradne igre na časovnici udeleženčevega prijatelja,
 • omenjanje (ang. “tagging”) prijateljev v komentarjih pod objavljeno nagradno igro. 

Nagradno igro je posledično mogoče objaviti zgolj na lastnih Facebook straneh, skupinah, dogodkih oziroma znotraj povezanih aplikacij.

Uradna pravila platforme se nahajajo na tej povezavi.

Družbe Facebook Inc. prav tako ne smete navajati kot upravljalca oziroma obdelovalca osebnih podatkov, kot je pojasnjeno spodaj.

Varstvo osebnih podatkov v nagradnih igrah?

vir: B.P.

Promocija vašega spletnega mesta in zbiranje elektronskih naslovov udeležencev sta običajno glavna razloga, zaradi katerih nagrado sploh podeljujete.

Ker Uredba GDPR zahteva, da se lahko za posamezen namen zbira in obdeluje zgolj tiste podatke, ki so za to nujno potrebni (npr. EMŠO številke udeleženca ni nujno potrebna za to, da posameznika obvestite o tem, ali je bil izžreban ali ne) vedno predlagam, da organizatorji pri nagradnih igrah zbirajo zgolj ime, priimek in elektronski naslov udeleženca. 

Zbiranje drugih podatkov je sicer zelo težko zagovarjati. V kolikor bo tak posameznik kasneje izžreban, pa ga lahko takrat zaprosite še za podatke za izvedbo dostave in za davčno številko, ki jo potrebujete za akontacijo dohodnine (glej spodaj). Zbiranje davčnih številk in drugih podatkov od vseh prijavljenih udeležencev, ne glede na to, ali so dobili nagrado ali ne, lahko sicer predstavlja neupravičeno obdelavo osebnih podatkov.

Skladno s prakso Informacijskega pooblaščenca in Uredbo GDPR pa mora imeti posameznik, ki sodeluje v nagradni igri tudi možnost, da vam svoje osebne podatke posreduje zgolj za namene izvedbe nagradne igre (npr. pregled prijav, žrebanje in za morebitno dostavo nagrade), ne pa tudi nujno za to, da mu kasneje pošiljate komercialna sporočila.

Tako kot v drugih primerih zbiranja in obdelave osebnih podatkov (npr. ob zaključku nakupa) je  ob vnosnih poljih potrebno opisati namen obdelave, vključiti povezavo na politiko zasebnosti in poskrbeti za to, da bodo podatki pravilno izbrisani po izpolnitvi namena (npr. 6 let po izvedbi nagradne igre).

V prijavnem obrazcu oziroma na drugem mestu, kjer bo udeleženec vnašal svoje osebne podatke in se strinjal s pravili nagradne igre (npr. ob prijavnem obrazcu oziroma v Google forms obrazcu) dodati spodnje pojasnilo glede udeležbe:

 • “V kolikor sodelujete v nagradni se strinjate s tem, da družba (IME DRUŽBE) za namene izvajanja nagradne igre obdeluje vnesene osebne podatke in ime ter priimek nagrajenca objavi na (npr. svoji spletni strani oz. FB strani). V primeru upravičenosti do nagrade vas bomo pozvali, da nam zaupate še podatke za dostavo nagrade. Več o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke in o vaših pravicah si lahko preberete tukaj: (povezava na vašo politiko zasebnosti)”

 in “opt-in” polje glede oglaševanja:

 • DA / NE – V kolikor se strinjate, bo družba (IME DRUŽBE) na vaš vneseni elektronski naslov občasno pošiljala tudi informacije o novih izdelkih, popustih in druge tržne vsebine. Od prejemanja takšnih sporočil se lahko kadarkoli odjavite preko povezave na dnu vsakega sporočila. Več o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke in o vaših pravicah si lahko preberete tukaj: (povezava na vašo politiko zasebnosti).”

Davki in nagradne igre?

vir: Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih prihodkov

V času pisanja te objave je nagrada, ki izvira iz nagradne igre obdavčene le, če njena vrednost presega 42 EUR

Posledično je potrebno v pravilih nagradne igre vedno tudi navesti maloprodajno oziroma tržno vrednost obljubljene nagrade.

V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna od vrednosti nagrade in plača po stopnji 25%. Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (torej vaša družba, kot organizator nagradne igre in izplačevalec dohodka) na podlagi davčnega obračuna. 

Če je nagrada izplačana v denarju, se kot davčna osnova upošteva vrednost nagrade (t.j. izplačani denarni znesek). Če pa je nagrada podeljena v obliki fizičnega izdelka ali storitve (t.j. v naravi), pa se kot davčna osnova upošteva tržna vrednost oz. cena takšne nagrade, ki jo je potrebno pomnožiti s 1,33333 (t.j.  koeficientom davčnega odtegljaja).

Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, vrednost dobitka pa se bo vseeno vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. 

V pravila nagradne igre je posledično potrebno vnesti opozorilo o tem, da je nagrajenec dolžan sam kriti morebitna doplačila dohodnine, ki ga bremenijo na podlagi letne odmere dohodnine.

Napovedi za odmero akontacije pravne osebe, ki plačujejo davke v RS, niso dolžne vložiti. Napoved vloži zgolj tuja pravna oseba, ki v RS ni zavezana k plačilu davka in sicer najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je nagrajenec prejel dohodek.

Več o tem si lahko preberete na uradni strani FURS.

Na kaj je še potrebno paziti:

Nujno je, da je nagrada dejansko podeljena: V kolikor nagrade ne podelite (npr. V kolikor izdate obvestilo, da “nihče ni bil izbran” kljub temu, da so udeleženci izpolnili pogoje iz pravil) gre lahko po presoji inšpektorja za zavajajočo poslovno prakso. 

Preklic nagradne igre ni mogoč, če ste izvedbo nagradne igre zamejili z datumom: Objavljene nagradne igre ni mogoče preklicati, če je bil v objavljenih pravilih določen rok v katerem so se udeleženci lahko prijavili oziroma udeležili vaše nagradne igre. Nagradna igra se lahko sicer prekliče tako, kot je bila objavljena oziroma s pomočjo elektronskega sporočila, ki je poslan udeležencem. Vsak udeleženec, ki je do prejema oziroma objave preklica izpolnil pogoje za podelitev nagrade (npr. kadar prejem nagrade ne temelji na žrebanju), ni pa vedel in ni bil dolžan vedeti, da je obljuba nagrade preklicana, ima pravico, da mu pravico do prejema nagrade in povrnitve utemeljenih stroškov, ki so mu v zvezi s tem nastali.

Prenos avtorskih pravic na slikah, izjavah in drugih gradivih, s katerimi pogojujete udeležbo v nagradni igri: če bi želeli prejete slike, komentarje oziroma druga gradiva, ki ste jih boste prejeli od udeležencev v okviru nagradne igre kakorkoli sami uporabljati (npr. objaviti na lastni spletni strani, na socialnih omrežjih, jih umestiti v letak, ipd.) je pomembno, da v pravilih nagradne igre navedete stavek o neodplačnem prenosu določenih materialnih avtorskih pravic (npr. pravico do reproduciranja, javnega prikazovanja in distribuiranja) na posredovanem prispevku (avtorskem delu).

 

 

Povzetek:

 • Nagradne igre, ki jih je mogoče razumeti kot srečelove oziroma loterije, so prepovedane.
 • Objavljeni nagradni igri je potrebno priložiti povezavo na pravila in stavek “S prijavo na nagradno igro se strinjate s pravili nagradne igre.” oziroma polje za beleženje udeleženčevega strinjanja s pravili.
 • Na Facebook-u se sme nagradna igra objaviti zgolj kadar v pravilih navedete, da nagradna igra ni v ničemer povezana z družbo Facebook Inc. in kadar objave ne delite na drugih časovnicah, v drugih skupinah in kadar ne pogojujete udeležbe v nagradni igri z deljenjem oziroma “taggan-jem” oseb.
 • Od udeležencev lahko v fazi prijav zbirate ime, priimek in elektronski naslov, ter te podatke obdelujete zgolj za namene nagradne igre (žrebanje, komunikacija o poteku nagradne igre, ipd.). Osebo, ki je upravičena do nagrade naknadno pozovete, da vam posreduje še podatke za dostavo in davčno številko za odmero akontacije.
 • Na prejete elektronske naslove ne smete pošiljati komercialnih sporočil, če se udeleženec s tem ni izrecno strinjal. 
 • V pravilih morate navesti vrednost nagrade. Če vrednost nagrade presega 42 EUR ste dolžni izračun in plačilo akontacije dohodnine izvesti v imenu in za račun nagrajenca.
 • Nagrado je treba podeliti. Če želite nagradno igro preklicati, so osebe, ki so do trenutka preklica izpolnile pogoje za prejem nagrade upravičene do tega, da nagrado prejmejo in da jim krijete stroške, ki so jim v zvezi s tem utemeljeno nastali.
 • V kolikor tega niste posebej uredili v pravilih, slik, sporočil, posnetkov in drugih vsebin, ki so vam jih za namene udeležbe posredovali udeleženci, niste upravičeni nikjer uporabljati za lastne namene.

  Opozorilo: vsako poslovanje s seboj prinaša tveganja, ki jih je potrebno posamično obravnavati in naslavljati. Objavljena vsebina posledično nima narave pravnega mnenja oziroma pravnega nasveta, temveč predstavlja zgolj avtorjevo nepoklicno mnenje o zadevni temi. Objavljeni podatki, primeri, vzorci, obrazci in stavki so navedeni primeroma in niso namenjeni poslovni uporabi. Vsaka poslovna odločitev, ki bi lahko sledila v povezavi z zgoraj objavljeno vsebino je v izključni odgovornosti bralca, pri čemer avtor nadpisane vsebine ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi bralcu pri tem lahko nastala.